DRSNA VRATA

Znano je, da drsna vrata povečajo uporabni prostor. Ločujejo prostore, ne da bi vratno krilo pri tem odvzemalo uporabni prostor. Kljub temu pa še vedno velja vgradnja drsnih vrat za izhod v sili, ki je zlasti med arhitekti in esteti zaradi vidnega vodila manj cenjen. Ta problem z uporabo modernih sistemov drsnih vrat odpade, saj je podkonstrukcija drsnih vrat v celoti skrita v mavčno kartonski steni.