MANSARDE

Preureditev neuporabljenega podstrešja je daleč najcenejša možnost pridobitve novega bivalnega prostora. V prid preureditvi podstrešja govorita boljša izraba obstoječega prostora in hitra izgotovitev dodatno potrebnega bivalnega prostora.

S kombiniranjem mavčno kartonskih plošč z zvočno in toplotno izolacijo, sistem izpolnjuje vse zahteve, ki jih postavlja ekonomična in z velikim bivalnim udobjem povezana obnova.

Z uveljavljeno suho gradnjo se v obstoječe gradbene elemente ne vnaša vlaga. V preurejene prostore se lahko vselite neposredno po izgotovitvi. S tovrstnimi konstrukcijami lahko brez težav izpolnite vse uradne gradbene zahteve glede požarne zaščite, tudi za požarno odporne izvedbe F 90 (90 minut).