Požarna odpornost mavčno kartonskih plošč je posledica sestave mavčnega jedra plošče. Mavec v trdnem stanju vsebuje okvirno 20 odstotkov kristalno vezane vode. Petnajst milimetrov debela plošča tako vsebuje približno tri litre vode na kvadratni meter, kar ob požaru deluje kot vgrajena gasilna voda. Mavec je torej negorljiv material, prav tako mavčno kartonska plošča.

Vendar pa je treba ločiti negorljivost, ki je lastnost materiala (mavčno-kartonska plošča A2 skladno z EN 13501-1), od požarne odpornosti, ki je lastnost pravilno izvedenih konstrukcijskih sistemov, kot je denimo požarno odporna stena (od EI 30 do EI 180 skladno z EN 13501-2).